Pe măsură ce legislația europeană* presează utilizatorii de energie să reducă consumul de energie, să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor și locuințelor și să atingă obiectivele 20/20/20 ale Comisiei, industria caută metode mai adecvate de evaluare a eficienței. Astfel, noua Directivă de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie vizează reducerea impactului de mediu al produselor din UE. în acest scop, directiva va introduce o nouă metodă de calcul pentru măsurarea performanței - eficiența sezonieră - înlocuind metoda actuală de determinare a eficienței nominale, care are limitările sale.

EFICIENȚA NOMINALĂ ÎN CURS DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Măsurarea performanței de mediu nu reprezintă o noutate pentru Europa. Astfel de măsurători sunt utilizate pentru a stabili cerințe minime pentru producători și furniza consumatorilor informații cu privire la performanța unităților de aer condiționat pentru ca aceștia să poată lua o decizie înțeleaptă atunci când achiziționează astfel de produse. Metoda actuală de măsurare este cea a eficienței nominale, o metodă care are totuși unele limitări ce duc la o discrepanță semnificativă între performanța nominală și cea reală.

EFICIENȚA SEZONIERĂ ALINIATĂ LA PERFORMANȚA REALĂ
Pentru a corecta această situație, Directiva de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie prevede dezvoltarea unei metode mai complexe de măsurare -eficiența sezonieră. Diferențele majore dintre calculul eficienței sezoniere și cel al eficienței nominale sunt:

Etichetarea energetică reprezintă o partea a Programului european privind schimbările climatice care vizează eficiența energetică ca metodă de reducere a emisiilor de C02. Conform Comisiei Europene, o conștientizare îmbunătățită va permite utilizatorilor să achiziționeze unitățile cele mai economice din punct de vedere ecologic pentru nevoile proprii.
CE?
Această etichetă oferă informații privind consumul de energie al unei unități de climatizare. Unitățile cu o capacitate de răcire de până la 12 kW sunt clasificate în funcție de consumul de energie în categorii de la "A" la "G", fiecare categorie fiind marcată în mod corespunzător cu o culoare. Unitățile cele mai eficiente din punct de vedere energetic din categoria "A" sunt marcate cu o săgeată de culoarea verde închis, în timp ce unitățile cele mai puțin eficiente din categoria "G" au ca marcaj o săgeată roșie. Astfel, utilizatorii pot compara eficiențele unor tipuri de unități asemănătoare din branduri diferite.
CE SE MENȚIONEAZĂ PE ETICHETĂ
Numele și logoul producătorului și tipul de unitate, interioară sau exterioară .
CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE INDICAT
Este indicat consumul anual de energie, în funcție de un model standard rezidențial. Consumul anual este calculat prin înmulțirea puterii absorbite totale cu o medie de 500 ore/an, ÎN MODUL RĂCIRE LA SARCINĂ MAXIMĂ. Costul consumului anual de energie este calculat prin înmulțirea acestei cifre cu tariful pentru energia electrică practicat la utilizator.
PUTEREA FRIGORIFICĂ
Este capacitatea de răcire exprimată în kW a unității care funcționează în regim de răcire la sarcină maximă. Utilizatorii pot selecta o unitate cu o putere nominală suficientă pentru cerințele lor de răcireAncălzire. Unitățile supradimensionate pot crește frecvența ciclurilor pornit/oprit sau scurta durata de exploatare a unității, iar unitățile subdimensionate nu vor furniza răcirea sau încălzirea adecvată. Cifrele privind puterea pot fi obținute de la producător sau de la distribuitorul local.
EFICIENȚA FRIGORIFICĂ (EER)
Este puterea de răcire a unității împărțită la puterea electrică absorbită totală necesară pentru livrarea acesteia: cu cât valoarea EER este mai mare, cu atât este mai mare și eficiența energetică.
TIPUL
Indică dacă unitatea este un model numai pentru răcire sau pentru răcire/încălzire. Modul de răcire indică tipul de răcire a unității: cu apă sau cu aer.
PUTEREA CALORICĂ
Este capacitatea de încălzire exprimată în kW a unității care funcționează în regim de încălzire la sarcină maximă.

Design, concept si realizare EPIC WEB Developement